بخش آزمونهای الکترو فیزیولوژی شنوایی

آزمونهای پاسخهای برانگیخته شنیداری ساقه مغز ABR و ASSR جهت بررســی آستــانه شنــوائی کودکـان،افـراد سخـت آزمون ،متمـارض و هــمچنین ضایعات عصبی شنـــوائی در حالــت آرام و یا خواب انجـــام می گردد. آزمون الکتروکوکلئوگرافی ECOchG جهت بررسی عملکرد حلزون گوش در تشخیص بیماریهای هیدروپس اندولنفاتیک و منیر صورت می گیرد. بخش ارزیابی تعادلی و توانبخشی سرگیجه در این بخش با انجام آزمون ویدئو تیستاگوگرافی VNE بیمارانی که از سرگیجه و عدم تعادل شکایت دارند مورد بررسی سیستم دهلیزی شنوائی قرار می گیرند و از نتایج آن جهت اختراق سرگیجه بامنشاء گوش از سایر انواع سرگیجه ها استفاده می شود و در صورتیکه سرگیجه بیمار با منشاء اختلال در سیستم دهلیزی باشد با نظر پزشک معالج توانبخشی وسینولار با انجام مانورهای تخصصی صورت می گیرد. بخش ارزیابی و توانبخشی وزوز در این بخش ارزیابی دقیقی ازنوع ، شدت ، ……و ….. وزوز بیماری بعملی می آید و مطابق با آخرین متدهای روز توانبخشی وزوز با همکاری بیمار روشهای کنترل و کاهش وزوز بیمار توسط مشاوره با استفاده از پوشاننده های وزوز ، و اثرات …. و با امکان استفاده از سمعک با بهره مندی از پوشش وزوز، انجام می گردد. بخش مشاوره و تجویز سمعک مراجعین محترم که دچار انواع کم شنوائی باشند جهت امکان استفاده از سعمک مورد مشاوره قرار می گیرندو با توجه به میزان کم شنوائی و شرایط اجتماعی ، شرایط اقتصادی و نیاز فردی بیمار انواع سمعک های داخل گوش و پشت گوش ، دیجیتال ، هوشمند ، وایرلکس از … شرکتهای تولید کننده معتبر سمعک دنیا توسط کادر متخصص و مجرب قالب گیری ، تنظیم و نحوه استفاده از سمعک به بیمار آموزش داده می شود ضمن اینکه خدمات… فوق در منزل نیز امکان پذیر می باشد. بخش لابراتور ساخت و تعمیر انواع سمعک ما افتخار داریم که جهت ارائه خدمات بهتر و سریعتر بزرگترین و مجهزترین لابراتور ساخت و تعمیر انواع سمعک را با بهره مندی از کادر متخصص و مجرب در استان اصفهان در اختیار داریم که می توانیم تمامی سفارشات سمعک اصفهان – قالب های انواع سمعک – قالب های محافظ- تعمیر انواع سمعک –کلیه خدمات سمعک ، گارانتی و….تماس سمعک رادرکمتر از یک روز انجام دهیم.

ادیومتری