بخش مشاوره و تجویز سمعک

مراجعین محترم که دچار انواع کم شنوائی باشند جهت امکان استفاده از سعمک مورد مشاوره قرار می گیرند و با توجه به میزان کم شنوائی و شرایط اجتماعی ، شرایط اقتصادی و نیاز فردی بیمار انواع سمعک های داخل گوش و پشت گوش ، دیجیتال ، هوشمند ، وایرلس از تمامی شرکتهای تولید کننده معتبر سمعک دنیا توسط کادر متخصص و مجرب قالب گیری ، تنظیم ، تجویز و نحوه استفاده از سمعک به بیــمار آمــوزش داده می شود ضمن اینکه خدمات بخش فوق در منزل نیز جهت بیمار امکان پذیر می باشد. بخش لابراتور ساخت و تعمیر انواع سمعک ما افتخار داریم که جهت ارائه خدمات بهتر و سریعتر بزرگترین و مجهزترین لابراتور ساخت و تعمیر انواع سمعک را با بهره مندی از کادر متخصص و مجرب در استان اصفهان در اختیار داریم که می توانیم تمامی سفارشات سمعک اصفهان – قالب های انواع سمعک – قالب های محافظ- تعمیر انواع سمعک –کلیه خدمات سمعک ، گارانتی و….تماس سمعک رادرکمتر از یک روز انجام دهیم.

ادیومتری