روش تهیه سمعک

ابتدا به کلینیک شنوایی سنجی مراجعه کنید

سپس شنوایی شما توسط متخصص مربوط ازمایش میگردد.

سپس به وسیله مشاوره سمعک مناسب شما تجویز میگردد

سمعک شما در لابراتوار ساخته میشود

سمعک تنظیم و اموزهای لازم جهت استفاده و نگهداری سمعک داده میشود